Skole og utdanning - livslang læring

Jobbar du i skule eller barnehage, har vi mange vidareutdanningar som kan passe for deg!

Søknadsfrist 15. oktober 2021

Master i didaktiske praksisar

Er du lærar eller jobbar med fag- eller yrkesopplæring og ønskjer å styrke fagkompetansen din med ein master? Som lærar har du eit av dei viktigaste kunnskapsyrka i samfunnet. Det er ein krevande og givande jobb med mange komplekse utfordringar. Neste oppstart er våren 2022.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Jobbar du som lærar, barnehagelærar eller i andre delar av utdanningssektoren? Auk kompetansen din med master i praktisk utdanningsvitskap. Neste oppstart er våren 2022.

Søknadsfrist 15. november 2021

Nyskaping og berekraft

Få ei betre forståing av korleis du som er lærar kan jobbe med nyskaping og kreative prosessar med utgangspunkt i berekraft. Denne vidareutdanninga tar i særleg grad for seg elevaktive undervisningsmetodar som Ungt Entreprenørskap og utforskande undervisning.

Friluftsliv i kystnære naturmiljø

Kva for pedagogisk potensiale ligg i friluftslivsaktivitetar i ulike naturtypar? Gjennom ekskursjonar vil du få kunnskap og erfaring med flora og fauna i Sunnhordlandsregionen.

Andre vidareutdanningar:

Til heile lista over vidareutdanningar