Skole og utdanning

Jobbar du i skule eller barnehage, har vi mange vidareutdanningar som kan passe for deg! Hausten 2020 lyser vi ut to heilt nye mastertilbod med oppstart våren 2021: Didaktiske praksisar og Praktisk utdanningsvitskap.

Det er inga kursavgift til desse studieplassane og det følger heller ikkje med midlar til stipend eller frikjøp. Desse studieprogramma er praksisnære og erfaringsbaserte. Det er ein føresetnad at du i løpet av studieperioden har tilgang til ei skoleklasse for å jobbe med arbeidskrav mellom samlingane. Du søker ikkje opptak via Udir, men direkte til HVL.

Vi har ledige plassar på desse vidareutdanningane: 

Til heile lista over vidareutdanningar

Nasjonale satsingar

Mange av kursa vi tilbyr er omfatta av nasjonale program i regi av Utdanningsdirektoratet.