Ta vidareutdanning

Vi tilbyr over 100 etter- og videreutdanningar som er samlingsbaserte og på deltid. Gi karrieren din eit løft, og skaff deg fagleg tyngde!

Sjå våre etter- og vidareutdanningar

 

Vi legg til rette for fleksibel livslang læring, og er opptatt av å skape eit godt læringsmiljø. Det vil variere når i livet ein tar si første utdanning, og det er behov for å tileigne seg kunnskap og kompetanse gjennom heile livet. Vi ønskjer å utvikle handlings- og endringskompetanse mot eit framtidig arbeidsliv i stadig endring.

Livslang læring blir som regel delt inn i to retningar:

  • Etterutdanning blir ofte definert som emne som gir vedlikehald og oppdatering innanfor eit område eller stilling. Etterutdanning er ofte korte kurs som ikkje gir formell eksamen eller studiepoeng, og som inngår ikkje i eit gradssytem.
  • Vidareutdanning er emne som gir formell kompetanse på universitets- eller høgskulenivå, og som gir studiepoeng innan eller utanfor gradssystemet. Vidareutdanningar er meint å tilpassast samfunnet og arbeidslivet sine behov, og tar opp kvalifiserte kandidatar på eige opptak.