Generell studiekompetanse og realkompetanse

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse kan oppnås på mange forskjellige måter og er den vanligste veien til utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler.

Fullført 3-årig videregående:
Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
Mer om 3-årig videregående

Yrkesfag med påbygging:
Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
Mer om påbygg

23/5-regelen:
Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.
Mer om 23/5-regelen

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

Realkompetanse

Søker må være 25 år eller eldre i søkeråret.

Søker må minst ha 5 års fulltids arbeidserfaring som er relevant for studiet det blir søkt om opptak til. Deltid blir omregnet til heltid. Inntil 2 av de 5 årene kan bli erstattet av lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring og eller lignende.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumenter at de oppfyller krav til norsk-  og engelskkunnskaper slik at dette er fastsett i forskrift om opptak til høyere utdanning for å kvalifisere for opptak til studium som gir studiepoeng.

Mer om realkompetanse

De ulike formene for dokumentasjon

Utdanningskompetanse må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller lignende fra høyere utdanning, videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon.

Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest. Stillingsstørrelse og tidsrom må gå frem av attesten. Kurs må dokumenteres med kursbevis. Førstegangtjeneste må dokumenteres med bevis på avtjent tid i førstegangtjeneste. Underskrevet arbeidsattest (tjenestebevis) fra arbeidsgiver(e) som dokumenterer 5 års praksis (60 måneder).