Informasjon om dagpenger og utdanning

Det er vedtatt ei ny midlertidig ordning for rett til dagpengar i kombinasjon med utdanning eller opplæring.

Ordninga opnar for at permitterte og arbeidsledige som på tidspunktet vedkomande blei arbeidsledig eller permittert ikkje mottok pengar frå Lånekassen, kan kombinere dagpengar med opplæring eller utdanning i ein avgrensa tidsperiode. Det betyr at deltidsstudentar kan ha rett på dagpenger dersom dei ikkje var kundar i Lånekassen då dei blei permittert eller arbeidsledige.

Den midlertidige ordninga gjeld frå 20. april 2020 til 1. september 2020.  

Sjå NAV sin nettside for meir informasjon.