Kompetanse for framtidas barnehage

Ordningen "Kompetanse for fremtidens barnehage" er videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen.

Hvordan kan jeg søke?

Er du ansatt i barnehage som barnehagelærer, eller har du annen barnefaglig utdanning, så kan du søke opptak til disse studiene. Informer din arbeidsgiver før du søker studieplass. Du finner søknadsskjema på UBAS – Utdanningsdirektoratets søknadsweb.

Søknadsperiode 1. februar – 1. mars.

Tilretteleggingsmidler

Disse studietilbudene kan utløse tilretteleggingsmidler. Disse midlene blir utbetalt til barnehagen. Abeidsgiver skal bruke disse midlene til å dekke kostnader til vikarutgifter, utgifter til reise og opphold til samlinger, studiemateriell osv oppstår i forbindelse med studiet.

Informasjon til barnehageeier

Utdanningsdirektoratet tildeler studieplassene etter å ha fått tilbakemeldinger fra arbeidsgiver om hvem som har fått godkjent eller avslått søknaden. Du vi få svar fra Utdanningsdirektoratet pr. e-post.

Vi mottar søkerlister fra Utdanningsdirektoratet og vil foreta det endelige opptaket til studiet.