Kompetanse for kvalitet

Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.

Fra 1. februar til 1. mars kan du som er utdannet lærer søke om opptak til disse kursene.

Slik søker du

  • Sjekk tilbudene og plukk ut de som er aktuelle for deg.
  • Ta kontakt med rektor og diskuter mulighetene du har for videreutdanning.
  • Registrer søknaden din på udir.no/videreutdanning innen 1. mars (du kan søke fra 1. februar)

Etter 1. mars sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). Det er skoleeier som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

Viktige datoer:

  • 1. februar - 1. mars: Søknadsperiode hos Udir
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
  • Innen utgangen av april: Frist for Udir på å fordele søkere

Vikar- og stipendordning

Du kan søke om vikar- eller stipendordning gjennom Utdanningsdirektoratet både for å ta videreutdanning gjennom Kompetanse for kvaltiet og for ordinære videreutdanninger/regionale tilbud.

For studietilbud innen matematikk og naturfag, dekker staten 75 % av vikarkostnadene. Lærers andel er 25 %, som er bruk av egen tid. For andre studietilbud, dekker staten 60 % av vikarkostnadene, skoleeier 15 % og resten er lærers andel – bruk av egen tid.

Dersom du søker om stipendordning, kan du få kr 100.000 i stipend for å ta en videreutdanning (30 sp.) i prioriterte fag, spesielt matematikk.

Les om ordningen på udir.no.