Har du eit oppdrag til oss?

Vi kan levere skreddarsydde kurs og studium på oppdrag.

Det vil bli opprette skreddarsydde utdanningar og opplæringstilbod for kriseramma næringar, og tilsette i desse næringane. Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil bidra til løysingar i denne situasjonen gjennom å utnytte kapasiteten i dei eksisterande tilboda, og gjennom å etablere nye tilbod basert på behov. Ta gjerne kontakt!

HVL vidare

 

Nina Parmann

Skreddarsyr oppdrag innan økonomi, administrasjon og samfunnsfag.

Trine Kielland

Skreddarsyr oppdrag innan lærarutdanning, kultur og idrett.

Astrid Hove

Skreddarsyr oppdrag innan lærarutdanning, kultur og idrett.