Management and Faculties

Management

bilde av Gunnar Yttri

Gunnar Yttri

Rector

bilde av Gro Anita Fonnes Flaten

Gro Anita Fonnes Flaten

Pro-Rector for Research

bilde av Anne-Grethe Naustdal

Anne-Grethe Naustdal

Pro-Rector for Education

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Pro-Rector for Regional Development

bilde av Tage Båtsvik

Tage Båtsvik

Director of Organisation

bilde av Helge Skugstad

Helge Skugstad

Director of Finance and Property Management

Management Advisory Service

Faculties