Leiing og organisering

HVL har fire fakultet, i tillegg til den administrative organiseringa.

Styre og leiargruppe

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Gunnar Yttri er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar.

I strategisk leiargruppe sit rektor, tre prorektorar, to direktørar og fire dekanar: 

bilde av Gunnar Yttri

Gunnar Yttri

Rektor er dagleg leiar for den faglege og administrative verksemda ved høgskulen

bilde av Bjørg Kristin Selvik

Bjørg Kristin Selvik

Prorektor for utdanning har òg særskilt nærregionsansvar for Sogn og Fjordane

bilde av Gro Anita Fonnes Flaten

Gro Anita Fonnes Flaten

Prorektor for forsking har òg særskilt nærregionsansvar for Bergen

bilde av Liv Reidun Grimstvedt

Liv Reidun Grimstvedt

Prorektor for samhandling har òg særskilt nærregionsansvar for Stord og Haugesund

bilde av Tage Båtsvik

Tage Båtsvik

Organisasjonsdirektør har ansvar for utvikling av HVL sin organisasjon

bilde av Helge Skugstad

Helge Skugstad

Direktør for økonomi og arealforvaltning

bilde av Asle Holthe

Asle Holthe

Dekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett