Leiing og organisering

Frå januar 2018 har HVL ny fagleg organisering, med fire fakultet og 17 institutt.

Frå januar 2019 har HVL også ny administrativ organisering

Styre og leiargruppe

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Berit Rokne er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar.

I leiargruppa sit rektor, tre prorektorar, to direktørar og fire dekanar: