Leiing og organisering

HVL har fire fakultet og 17 institutt, i tillegg til den administrative organiseringa.

Styre og leiargruppe

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Berit Rokne er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar.

I strategisk leiargruppe sit rektor, tre prorektorar, to direktørar og fire dekanar: