Leiing og organisering

Frå januar 2018 har HVL ny fagleg organisering, med fire fakultet og 17 institutt. Den administrative organiseringa er ikkje klar enno.

Arbeidet med å forme HVL til ein heilskapleg institusjon har vore organisert i Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet).

Styre og leiargruppe

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Berit Rokne er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar.

I leiargruppa sit rektor, tre prorektorar, to direktørar og fire dekanar: