1,9 mill til satsning på mat i barnehagen

Matjungelen er et prosjekt som er utviklet for at barn på SFO skal få utforske mat og oppleve måltidsglede. Nå skal dette introduseres til barnehagen og Lene Bakke og Marte Gausvik Musland skal lede prosjektet.

– Vi vet at mange som jobber i barnehage ønsker mer kunnskap om det å bruke måltidet som en pedagogisk arena. De trenger pedagogiske verktøy og ressurser til dette arbeidet, sier Lene Bakke, seniorrådgiver tilknyttet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet.

Det er dette Bakke og rådgiver Marte Gausvik Musland skal jobbe med fremover. Med nettressurser, webinar og trykket materiell skal de nå barnehageansatte i hele landet med konseptet Matjungelen. Gjensidigestiftelsen bidrar med midler til arbeidet.

Utjevne sosiale forskjeller

Det nasjonale kostholdstiltaket Matjungelen er opprinnelig utviklet med SFO og skoleelever på småtrinnet som målgruppe. Tiltaket har et bærekraftig perspektiv. Bakke og Gausvik Musland mener at designet og innholdet i Matjungelen egner seg ypperlig for barnehagebarna også. Men det må en del tilpasninger til.

– Ansatte i barnehager har ikke så mye kontortid. Derfor satser vi på trykket materiale til dem i tillegg til nettressurser. Og siden barnehagebarn ikke er lesedyktige, må aktiviteter til barna formidles på andre måter, forteller Gausvik Musland.

Barnehagen er en viktig arena for forebyggende helsearbeid og utjevning av sosiale forskjeller, forteller de to prosjektlederne.

– De fleste barn i Norge går i barnehage og 50 prosent av alt de spiser i løpet av sine første leveår får de servert der. Derfor er det viktig at maten som tilbys er næringsrik og at barnehagen kan bidra til å etablere gode vaner og positive opplevelser knyttet til mat.

Tidligere HVL-student står bak

Mat og måltider har fått større plass i Rammeplan for barnehagen som kom høsten 2017. Lene Bakke satt i gruppen for arbeidet med dette fagområdet da ny rammeplan skulle på plass. Senere – i desember 2018 – kom Helsedirektoratet med nye retningslinjer for hvordan barnehagene skal følge dette opp.

Prosjektet, som Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved HVL nå har fått, er helt i tråd med denne satsningen.

Matjungelen er utviklet av Kathrine Martinsen, tidligere HVL-student på bachelor i folkehelse, i Folkelig i samarbeid med HVL, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Opplysningskontoret for frukt og grønt. Helsedirektoratet er eier av Matjungelen sammen med Folkelig.