Biblioteket

Me utvider vårt tilbod om digital rettleiing. No kan du droppe inn på Zoom for å treffe ein bibliotekar alle kvardagar. Sjå opningstider for digital rettleiing og lenke til Zoom.

Biblioteket er òg tilgjengeleg på chat alle kvardagar kl. 10 - 14.

chat laster inn...

Alle campusbibliotek er framleis opne og bemanna. Noko redusert opningstid i Bergen.

Samla info om koronatiltak og digitale tilbod