Biblioteket

Skal du i gang med å skrive oppgåve? Lurer du på korleis du går frå tema til problemstilling? Gjer du gode nok søk? Har du god struktur og flyt i teksten og i avsnitta du skriv? Bruk Skrivehalvtimen for å få individuell hjelp med din tekst. 

Du finn dei i andre etasjen på Kronstad tysdagar og torsdagar kl. 12-16. Tenesta er tilgjengeleg til og med første veka i mai.

Les meir