Biblioteket

HVL får tilgang til mange tidsskriftpakkar gjennom Helsebiblioteket sine nasjonale avtalar. To av desse har Helsebiblioteket sagt opp frå 1. mars. Det gjeld PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium. Fleire av tidsskrifta i pakkane har me tilgang til via andre tenester og mange artiklar er publisert open access. Diverre vil det òg vere tidsskrift me misser tilgang til. Artiklar herifrå kan me eventuelt bestille for deg.

Les meir om reduksjonen