For studentar

Studentar på campus

Frå og med 9. september til og med 22. september avlyser HVL planlagt fysisk undervisning ved campus Bergen med unntak av ferdigheitstrening og simulering. Det er óg restriksjonar for studentar som skal ha praksis i bergensområdet.

Smittevernstiltak ved HVL