For studentar

Spør meg

Mime kan hjelpe deg om du har spørsmål om studiekvardagen din eller IT-system. Du finn Mime nedst på nettsider med informasjon til studentar.

Har du spørsmål til biblioteket, har dei manuell chat på nettsida si.

Chat med biblioteket