For studentar

Jente som held rundt globus.

Grip sjansen til å reise på utveksling medan du studerer hos oss. Eit utvekslingsopphald vil gi deg ei oppleving for livet. 

Sjå kor du kan reise, og søk innan 1. februar!