For studentar

Frå 9. november vil all undervisning og alle eksamenar som kan gå digitalt vere digital. All praksis vert gjennomført som planlagt, men campus er berre open for HVL-studentar og tilsette.

Smittevernstiltak