For studentar

Koronaviruset

Alle campusar er stengde for undervisning og studentaktivitet til og med fredag 17. april. Informasjon om aktivitet på campusane etter dette vil bli gitt når det ligg føre nasjonale avklaringar. Vi arbeider med løysingar for digital undervising og eksamen. Hald deg oppdatert i Canvas.

Koronatiltak ved HVL