Samarbeid med oss

HVL utviklar ny kunnskap i tett dialog med omverda. Den kompetansen vi har og den kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Kva kan vi bidra med?

 

HVL vidare

Ta karrieren din eit skritt vidare og skaff deg fagleg tyngde. Vi tilbyr over 100 videre- og etterutdanningar. Vi skreddersyr òg utdanning på oppdrag frå di bedrift.

Forskning og nyskaping - i din virksomhet

HVL jobber sammen med arbeidslivet i regionen for å løse oppgaver og tenke nytt rundt næringsutvikling og offentlig virksomhet. Har du spørsmål om forsking og nyskaping ved HVL, eller vil du samarbeide med oss?

Praksissamarbeid

Vi skal gje studentane kompetanse som gjer dei kreative, løysingsorienterte og nyskapande. Praksis som del av utdanninga er viktig for å samle erfaringer som rustar de til arbeidslivet.

Regional utvikling og samarbeid

Å vere tett på samfunnet rundt er sentralt i HVL sin strategi, og samarbeidet med vertskommunane er særleg viktig for å vidareutvikle studiestadane.

Vil du leige lokale hos oss? Hausten 2020 leiger vi ikkje ut lokala våre til eksterne grunna smittevernsomsyn. 

HVL som samarbeidspartnar

 

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Prorektor for regional utvikling

bilde av John Andre Tveit

John Andre Tveit

Seniorrådgivar

bilde av Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre

Seniorrådgivar

bilde av Tone Skjerdal

Tone Skjerdal

Seniorrådgivar