Samarbeid med oss

HVL utviklar ny kunnskap i tett dialog med omverda. Den kompetansen vi har og den kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Kva kan vi bidra med?

HVL vidare

HVL tilbyr over 100 videre- og etterutdanningar. Vi skreddersyr òg utdanning på oppdrag frå di bedrift.

Praksissamarbeid

Er du en bedrift som kan tilby praksisplasser eller samarbeid med studentar? Ønskjer du å inngå eit praksissamarbeid?

Regional utvikling og samarbeid

Å vere tett på samfunnet rundt er sentralt i HVL sin strategi, og samarbeidet med vertskommunane er særleg viktig for å vidareutvikle studiestadane.

HVL som samarbeidspartnar