Samarbeid med oss

HVL utviklar ny kunnskap i tett dialog med omverda. Den kompetansen vi har og den kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Kva kan vi bidra med?

HVL som samarbeidspartnar