Samarbeid med oss

HVL utviklar ny kunnskap i tett dialog med omverda. Den kompetansen vi har og den kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Det vil bli opprette skreddarsydde utdanningar og opplæringstilbod for kriseramma næringar, og tilsette i desse næringane. Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil bidra til løysingar i denne situasjonen gjennom å utnytte kapasiteten i dei eksisterande tilboda, og gjennom å etablere nye tilbod basert på behov. Ta gjerne kontakt!

Kva kan vi bidra med?

HVL vidare

HVL tilbyr over 100 videre- og etterutdanningar. Vi skreddersyr òg utdanning på oppdrag frå din bedrift.

Praksissamarbeid

Er du en bedrift som kan tilby praksisplasser eller samarbeid med studenter? Ønsker du å inngå et praksissamarbeid?

Regional utvikling og samarbeid

Å vere tett på samfunnet rundt er sentralt i HVL sin strategi, og samarbeidet med vertskommunane er særleg viktig for å vidareutvikle studiestadene.

 

HVL som samarbeidspartnar