Kontaktinformasjon og opningstider

Telefon og e-post

Vakttelefon til driftssentralen i Bergen: 480 66 868

Vil du studere hos oss og lurer på noko? Ta kontakt med opptakskontoret. 

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til Nokas, som er døgnbemanna, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Opningstid, kontaktinfo og kart

Vi har opent på alle fem campusar 6. og 7. august kl. 09.00–14.00. Frå måndag 10. august gjeld desse opningstidene på alle campusar:

 • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 7.30–20.00.
 • Tilsette har tilgang måndag–fredag kl. 6.00–21.00.

Om opningstider og kontaktinfo til Servicetorga våre, kart over campus og opningstider for bygga våre i ein normalsituasjon utan sommarferie eller smittevernstiltak:

Opningstid i Bergen

Kontaktinfo Servicetorget

Nokas beredskapstelefon: 333 98 971

Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.

Opningstid i Førde

Servicetorget

Tilgang til bygg

 • Høgskulebygget inkludert biblioteket og datalab Dahl: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Sjukepleiesenteret Florence: Tilgang med kort alle dagar mellom kl. 08.30-23.00.

Romoversikt

Opningstid i Haugesund

Servicetorget

Tilgang til bygg

Måndag–fredag kl. 08.00–19.00 (feriar og høgtider kl. 08.00 - 15.30)

Studentar og tilstette med nøkkelkort har tilgang alle dagar frå kl. 06.30 til 23.00. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag).

Finn fram på Campus Haugesund.

Opningstid i Sogndal

Servicetorget

Tilgang til bygg

 • Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget og Guridalsbygget: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope

Finn fram på campus  

Opningstid på Stord

Servicetorget

Tilgang til bygg

 • Måndag–fredag: 07.30–16:00
 • Laurdagar og søndagar: Stengt
 • I feriar og på høgtidsdagar er det spesielle opningstider.

Studentar og tilsette med nøkkelkort har tilgang frå kl. 06.30 til 23.00 alle dagar. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag).

Kart over campus

Fakturaadresse

Vi ber om at vår e-fakturaadresse vert nytta: 917641404. Denne adressa støttar standarden Elektronisk handelsformat (EHF).

Om du ikkje har moglegheit til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendast som vedlegg i PDF-format til e-post faktura@hvl.no.

Bankinformasjon

 • Bankkontonummer: 76940517652
 • IBAN: NO6276940517652
 • SWIFT: DNBANOKK

Detaljert fakturainformasjon til leverandørar

Vårt organisasjonsnummer: 917641404

Participant Identification Code; PIC-nummer: 916768923

Post- og besøksadresser

Bergen

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sender du til besøksadressa: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00. 

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Metis, Lars Hilles gate 17

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Pakker: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, Svanehaugvegen 1, 6812 Førde

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Pakker:  Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, Klingenbergvegen 4, 5414 Stord.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

Felles e-post: post@hvl.no

Finn fram på campus