Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Vakttelefon til driftssentralen i Bergen: 480 66 868

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00
Nummeret går til NOKAS som er døgnbemanna og som varslar krisegruppa der hendinga er.

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Meir om sikkerheit ved HVL

Fakturaadresse

  • E-fakturaadresse: 917641404
  • Fakturaadresse: faktura@hvl.no (Vi ønskjer e-faktura i EHF-format)
  • Brevpost faktura: Høgskulen på Vestlandet fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, 0614 Oslo.
  • Organisasjonsnummer: 917641404
  • PIC-nummer: 916768923
  • IBAN: NO6276940517652
  • SWIFT: DNBANOKK

Detaljert fakturainformasjon

Post- og besøksadresser

Bergen

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sender du til besøksadresse:

Kronstad: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00.

Møllendalsveien: Møllendalsveien 6, Postboks 7030, 5020 Bergen

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Metis, Lars Hilles gate 17

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Pakker: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, Svanehaugveien 1, 6812 Førde

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Pakker:  Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, Klingenbergvegen 4, 5414 Stord.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

 

Florø: Magnus Thingnesgt. 1, 6900 Florø

Kristiansund: Høgskolesenteret, Industriveien 18, 6517 Kristiansund