Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Vakttelefon til driftssentralen i Bergen: 480 66 868

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til Nokas, som er døgnbemanna, og som varslar krisegruppa der hendinga er. Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først! Meir om sikkerheit ved HVL

Opningstid, kontaktinfo og kart

Sjå opningstider og kontaktinfo til Servicetorga våre, kart over campus og opningstider for bygga våre.

Opningstid i Bergen

Kontaktinfo Servicetorget

Opningstider

 • Servicetorget på Kronstad: Kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–14. september).
 • Servicetorget i Møllendalsveien: Kvardagar kl. 08.00–12.00.
 • Studenttorget på Kronstad: Opningstider og kontaktinfo

Tilgang til bygg/lesesal

Hovudinngangen på Kronstad og i Møllendalsveien:

 • Måndag–fredag kl. 08.00–16.00 (til 15.00 i perioden 15. mai–14. september)

 • Utanom opningstid kan studentar bruke nøkkelkort ved hovudinngang og andre inngangar i desse tidsromma:
  • Måndag–fredag kl 07.30–22.00
  • Laurdag kl. 10.00–18.00
  • Søndag stengt, med nokre unntak*

*Søndagsope på Kronstad kl 10.00–18.00: 25.11, 2.12., 9.12., 16.12.2018, og 12.5., 19.5., 26.5., 30.5., 2.6, 9.6. og 10.6.2019. Bruk hovudinngangen.

Kronstad og Møllendalsveien er stengd for studentar 23.12.–1.1., 14.4., 18.–22.4., 1.5., 17.5. og 21.6–5.8.2019.

Leseplassar i Fabrikkgaten 5: Alle dagar kl. 07.00–22.00. Bruk kort og inngang på baksida (trappehus).

Nokas beredskapstelefon: 333 98 971

Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.

Opningstid i Førde

Servicetorget

Tilgang til bygg

 • Høgskulebygget inkludert biblioteket og datalab Dahl: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Sjukepleiesenteret Florence: Tilgang med kort alle dagar mellom kl. 08.30-23.00.

Romoversikt

Opningstid i Haugesund

Servicetorget

Tilgang til bygg

Måndag–fredag kl. 08.00–19.00 (feriar og høgtider kl. 08.00 - 15.30)

Studentar og tilstette med nøkkelkort har tilgang alle dagar frå kl. 06.30 til 23.00. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag).

Finn fram på Campus Haugesund.

Opningstid i Sogndal

Servicetorget

Tilgang til bygg

 • Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget og Guridalsbygget: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope
 • Svingen: Måndag-fredag kl. 08-23. 

Finn fram på campus  

Opningstid på Stord

Servicetorget

Tilgang til bygg

 • Måndag–fredag: 07.30–16:00
 • Laurdagar og søndagar: Stengt
 • I feriar og på høgtidsdagar er det spesielle opningstider.

Studentar og tilsette med nøkkelkort har tilgang frå kl. 06.30 til 23.00 alle dagar. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag).

Kart over campus

Fakturaadresse

 • E-fakturaadresse: 917641404
 • Fakturaadresse: faktura@hvl.no (Vi ønskjer e-faktura i EHF-format)
 • Brevpost faktura: Høgskulen på Vestlandet fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, 0614 Oslo.
 • Organisasjonsnummer: 917641404
 • PIC-nummer: 916768923
 • IBAN: NO6276940517652
 • SWIFT: DNBANOKK

Detaljert fakturainformasjon til leverandørar

Post- og besøksadresser

Bergen

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sender du til besøksadresse:

Kronstad: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00.

Møllendalsveien: Møllendalsveien 6, Postboks 7030, 5020 Bergen

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Metis, Lars Hilles gate 17

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Pakker: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, Svanehaugveien 1, 6812 Førde

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Pakker:  Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, Klingenbergvegen 4, 5414 Stord.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

Florø: Magnus Thingnesgt. 1, 6900 Florø

Kristiansund: Høgskolesenteret, Industriveien 18, 6517 Kristiansund