Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 16 000 studentar. HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Berit Rokne er tilsett rektor, med øvste faglege og administrative ansvar. Meir om leiing og organisering

HVL har fem campusar på Vestlandet: FørdeSogndalBergenStord og Haugesund

Hos oss kan du ta alt frå årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. I utdanning, forsking og fagleg utviklingsarbeid skapar vi ny kompetanse, forankra internasjonalt og omsett til løysingar som verkar lokalt.

Den overordna ambisjonen til HVL er å bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil. Les om universitetsprosjektet.

 

Kunnskap som bygger menneske og samfunn

Visjon

HVL har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

I tilnærminga til verksemda vår står tre omgrep sentralt:

  • Samspel: Vi utviklar ny kunnskap i dialog med omverda og kvarandre.
  • Berekraft: HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.
  • Nyskaping: Vi skal utruste studentane med kompetanse som gjer dei kreative, løysingsorienterte og nyskapande.