Om personvern og informasjonskapslar

Når du besøker nettsidene våre, legg nettlesaren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen blir brukt til å betre innhaldet på nettsidene. Denne personvernerklæringa fortel kva informasjon som blir samla inn, og korleis den blir brukt.

Ansvar

Høgskulen på Vestlandet er ansvarleg behandlar for innhenting og bruk av personopplysningane som blir gjort i samband med drift og vedlikehald av hvl.no. Vi driftar serverane våre sjølv, og er difor vår eigen databehandlar. Bouvet ASA er leverandør av utvikling, drift og vedlikehald av nettstaden. Google Inc er databehandlar og leverandør av webanalyse.

Webanalyse

Vi brukar Google Analytics for å analysere bruken av nettstaden slik at vi kan forbetre innhaldet. Google Analytics lagrar delar av IP-adressa til besøkande for å samle inn geografisk informasjon. I følgje Datatilsynet er IP-adresser ei personopplysning, og vi har difor aktivert ei IP-maskering i sporingskoden for å styrke personvernet. Før lagring fjernar Google Analytics dei siste tala i IP-adressa di.

Data frå Google Analytics blir ikkje delt utan samtykke frå oss, med unntak i spesielle situasjonar, som for eksempel om politi eller domstol krev det.

Vi brukar Google Tag Manager for å organisere script på nettstaden og Google Data Studio for å visualisere data henta frå Google Analytics. 

HVL brukar også Hotjar for å analysere bruken av nettstaden og forbetre innhaldet vårt. Hotjar samlar visuell informasjon om korleis besøkande nyttar nettstaden. IP-adressa di blir anonymisert før vi får tilgang til den og lagrast i maksimalt 365 dagar.

Her kan du velje å ikkje bli spora av Hotjar.

Annonsering

Saman med vårt byrå Synlighet brukar vi Google og Facebook for å lage og levere markedsføringskampanjar. Ved å bruke Google og Facebook (Facebook pixel) sine script kan vi målrette annonsar til de som besøker nettstaden vår (remarketing).

Her kan du lese om korleis Facebook bestemmer kva annonsar du får.

Informasjonskapslar (cookies)

Informasjonskapslar er små tekstfiler som blir plassert på dataeininga di når du lastar ned og ser på ei nettside. Kapslane har ulike bruksområde, og sørgjer blant anna for at nettstaden fungerer best mogleg. Informasjonskapslane kan ikkje identifisere deg som person.

Dei viktigaste informasjonskapslane som blir lagra ved bruk av hvl.no:

  • Funksjonelt
    Kapselen ASP.NET_SessionID blir brukt for at HVL sitt publiseringsverktøy skal fungere. Kapselen blir sletta frå datamaskina di når du lukkar nettlesaren
  • Webanalyse
    Kapslane _ga og _gat blir brukt av Google Analytics for å samle inn informasjon om brukarar av hvl.no, som kva sider som blir besøkt, kva nettlesarar som blir brukt, om brukaren nyttar pc, mobil eller nettbrett, kor lenge brukaren var hos oss, kva lenker som vart klikka på, kva søkeord som blei brukt med meir. 
    Kapselen _hjUserId blir brukt for å samle inn informasjon om bruksmønster på nettstaden i verktøyet Hotjar

Dersom du ønskjer å deaktivere informasjonskapslar i nettlesaren din, kan du gjere dette via sikkerheitsinnstillingar. Du kan også stille inn nettlesaren slik at du blir varsla når nettstaden prøver å legge ein informasjonskapsel på datamaskina. Gjennom nettlesaren kan du også slette informasjonskapslar som allereie er lagra på maskina. 

Slik administrerer du informasjonskapslar

Spørsmål om personvernerklæringa kan rettast til webmaster ved HVL

Personvernombod

Personvernombod ved HVL er Trine Anikken Larsen. Ho kan kontaktast via personvernombod@hvl.no eller tlf. 55 58 76 82.