Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

HVL er ein av landets største høgskular. Her kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

Søknadsfrist 1. juni:

Utvida søknadsfrist:

Aktuelt

  • HVL avlyser all utveksling for høstsemesteret 2020 grunnet Koronasituasjonen. Beslutningen gjelder både innkommende og utreisende studentutveksling - og på alle nivåer.

  • Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og lokalpolitikar Geir Angeltveit (V) kom i dag med pengar til å oppgradere området rundt kaféen  på campus Stord. Prorektor for nærregion Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt, seier midlane kjem godt med i campusutviklingsarbeidet.

    HVL fekk i dag 6,5 millionar kroner av Regjeringa til tre gode campusprosjekt. Stord får 2 millionar kroner til å ruste opp og fornye området kring studentkantina. Også campusane i Førde og Bergen får pengar til spennande prosjekt.