Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord

Aktuelt

  • Eit prosjekt som kartlegg Jostedalsbreen og endringar i den, er blant prosjekta som har fått støtte frå Forskingsrådet. Her er Jostedalsbreen med Styggevatnet i framgrunnen. Smelting av breen vil ha mange sosiale konsekvenser - mellom anna kan vatnet under breen skifte retning, og renne mot Stryn i staden for mot Jostedalen. Då vil kraftverket i Styggevatnet bli påverka.

    HVL blei tildelt i alt 47 millionar kroner frå Forskingsrådet i dag. Dei skal brukast til forsking på brannutsette grupper, konsekvensane av bresmelting, etterlatne etter narkotikarelatert død og vasskvalitet i oppdrettsanlegg.

  • Gjennom eit nyoppretta stipend skal HVL motivere studentar til å velje miljøvenleg reising på Erasmus-utveksling. Miljøstipendet skal løne dei som vel eit grønare alternativ til flyging når dei skal reise til og frå utveksling i Europa.

  • F.v.: Liv Reidun Grimstvedt og Iselin Nybø. – Vi må ha flere miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, og samfunnet og arbeidslivet trenger gode kandidater fra universiteter og høgskoler. COAST er et strålende eksempel, tett på arbeidslivets behov, sa Iselin Nybø i dag under tildelingen.

    Høgskulen på Vestlandet sitt maritime fagmiljø får status som Senter for fremragende utdanning. Det er første gang et fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet får en slik utmerkelse.

  • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning ved HVL. Foto: Eivind Senneset

    I den nye læreplanen i skolen skal bærekraftig utvikling inn i flere fag. Men hvordan skal vi forberede barna på klimaendringene? Nå opprettes det en ny og helt unik professorstilling ved Høgskulen på Vestlandet til nettopp klimadanning.