Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Ønskjer du fagleg påfyll?

Studieplass hos oss?

Kvinneleg student som held handa opp, og campusnamna skrive inn over kvar finger.

Kom ein tur innom, og finn ut korleis det er å vere student ved HVL!

«open dag» kan du møte fagfolk, få omvising på campus, snakke med studentar og få eit innblikk i korleis kvardagen er for ein student ved HVL.

Sjå kva som ventar deg!

Aktuelt

  • Foto: Elin Espe Stensvand

    Fysioterapeuter mangler god nok kompetanse på flyktningers behov. I september startet et nytt internasjonalt utdanningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet som skal øke kompetansen på hvordan denne pasientgruppen bør møtes.

  • Studentar frå HVL får relevant arbeid etter studia. Det slår den store Kandidatundersøkinga 2018 fast. Den viser også at lokale campusar motverkar hjerneflukta frå distrikta.

  • Årets Samtidsdagar byr på debattar, føredrag og bokbad om «oppvekst, omsorgssvikt og psykisk helse» og «mangfald, integrering og det fleirkulturelle Noreg». Rundt 1000 menneske er venta til campus Stord, og Kai Eide, Vigdis Hjorth og Niels Christian Geelmuyden toppar gjestelista.