Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Ønskjer du fagleg påfyll?

Studieplass hos oss?

Aktuelt

  • Høgskolen er vertskap for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs innspillsmøte om mobilitetsmeldingen. Prodekan Sigurd Sandvold skal gi ministeren innspill om hva som må til for å øke tallet på de som reiser ut. Foto: Marte Garmann/KD.

    Tirsdag 23. april er HVL vertskap for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i forbindelse med innspillmøtet til Mobilitetsmeldingen. Møtet finner sted på campus Kronstad, der HVL, UiB og NHH er invitert til å gi innspill til ministeren.

  • Oddvar Førland, professor ved Senter for omsorgsforsking. Foto: Elise Adeleine Løvereide

    Omsorgstenester er den største utgiftsposten for norske kommunar, og det finst store kvalitetsforskjellar i tilbodet. No skal forskarar ved HVL kartlegge uønskt variasjon.

  • Festspillene i Bergen setter opp det kontroversielle teaterstykket Ways of seeing. Stykket skal spilles fra høgskolens sal Mimes Brønn på campus Kronstad.