Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Uansett kor høgt du siktar

HVL - tett på arbeidslivet

Aktuelt

  • Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning

    HVL får Diku-midlar til to nye fleksible utdanningar: ei som skal forbetre den juridiske kompetansen blant tilsette i helse- velferdssektoren, og ei som skal styrke den digitale kompetansen på tvers av bransjar på Vestlandet.

  • - Du kan sammenligne det vi har gjort i dette forskningsprosjektet med det å være nærsynt og trenge briller. Barna fikk i oppgave å lese 12 ord der de ble utsatt for fire ulike nivåer av visuell støy, forklarer professor Göran Söderlund. Illustrasjonsfoto: HVL.

    Barn med lese- og skrivevansker som blir eksponert for tekst på flimrende skjermer, såkalt hvit piksel støy, både leser og husker bedre det de har lest, viser en ny studie utført av professor Göran Söderlund ved Høgskulen på Vestlandet.