Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Uansett kor høgt du siktar

HVL - tett på arbeidslivet

Aktuelt

  • I framlegget til statsbudsjettet for 2022 ligg HVL inne med ei totalramme på 2,22 milliardar kroner. Foto: Eivind Senneset

    Budsjettforslaget for Høgskulen på Vestlandet viser mange kutt og ein samla nedgang samanlikna med fjoråret. – Alt i alt er dette eit svakt budsjett frå den avtroppande regjeringa, seier rektor Gunnar Yttri.

  • Rolf Navarsete (t.h.) er kjend som ein viktig samfunnsutviklar i Sogndal. Her i god flyt med prorektor for regional utvikling, Geir Kåre Resaland (t.v.), og samfunnskontakt Frank Krogh Kongshavn.

    To halve dagar og 60 deltakarar. Høgskulen fekk gode innspel frå fylkeskommune, kommunar, næringsliv og andre samarbeidspartnarar. Startskotet for campusutvikling i Sogndal fekk ein god start.