Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Ønskjer du fagleg påfyll?

Studieplass hos oss?

Aktuelt

  • Philip Toney i framgrunnen, leia eit eksperiment om eigarskap og fornybar energi. Her er han saman med medforfattarane av den nye studien, Kristin Linnerud og Erling Holden. Foto: Katrine Sele

    Skal Hydro bygge ut fossen i heimkommunen din, eller ei gruppe lokale bønder? Dette har lite å seie for folk flest, tyder ein ny studie på – derimot blir vi raskt utrygge og sinte om det skulle skje eit eigarskifte.

  • Våren 2019 har NOKUT hatt tilsyn med det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane ved HVL. - Vi er veldig nøgde med rapporten, seier prorektor for utdanning ved HVL Bjørg Kristin Selvik.

  • Siden 90-tallet har Teacher Education Network (TEN) invitert lærerstudenter og forskere fra Nord-Europa til intensivkurs der kunstfagene blir brukt som metode for å utforske aktuelle tema. Med ferske midler er koordinator, Aslaug Furholt, klar for ny runde med søkelys på klimaendringer.