Kontaktbibliotekarar

Alle fakultet har dedikerte kontaktbibliotekarar for studentar og tilsette på alle studiestader.

Spør din kontaktbibliotekar om du ønskjer rettleiing og undervisning i informasjonssøk og referansehandtering.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 

Bergen

Barne- og ungdomslitteratur: Gunhild Austrheim
Barnehagelærarutdanning: Bodil Moss
Dramapedagogikk: Gunhild Austrheim
Folkehelsearbeid og kroppsøving og idrettsfag: Mari Fredrikke Osen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø: Mari Fredrikke Osen
Grunnskolelærarutdanninga: Gunhild Austrheim
Musikkpedagogikk: Gunhild Austrheim
Samfunnsdidaktikk: Gunhild Austrheim
Teiknspråk og tolking: Therese Skarås Skagen
Undervisningsvitskap: Gunhild Austrheim

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Sogndal

Idrett: Anita Svedal
Lærarutdanning: Bente Elisabet Rasmussen Hatlevoll
Barnehagelærarutdanning: Toril Engesæter

Stord

Barnehagelærarutdanning: Sondre Mula Myhre
Lærarutdanning: Sondre Mula Myhre

Fakultet for helse- og sosialfag

Bergen

Ergoterapi: Malik Beglerovic
Fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Healthy Ageing and Rehabilitation: Malik Beglerovic
Jordmorfag: Gunhild Austrheim
Klinisk fysioterapi: Mari Fredrikke Osen
Klinisk sjukepleie (kardio, diabetes, helsesøster): Mai Linn Bolkan Eidet
Klinisk sjukepleie (anestesi, intensiv, barnesykepleie og operasjonssykepleie): Gunhild Austrheim
Kunnskapsbasert praksis i helsefag: Gøril Tvedten Jorem
Omsorgsteknologi: Malik Beglerovic
Psykisk helse- og rusarbeid: Therese Skarås Skagen
Radiografi: Mari Fredrikke Osen
Samfunnsarbeid: Therese Skarås Skagen
Sosialt arbeid: Therese Skarås Skagen
Sjukepleie: Mai Linn Bolkan Eidet
Vernepleie: Therese Skarås Skagen

Finn du ikkje faget ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Førde

Haugesund

Sogndal

Stord

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap