HVL-konferansen

HVL-konferansen avholdes 25-26. oktober 2021.

HVL-konferansen er en ny og digital konferanse som arrangeres av Høgskulen på Vestlandet 25-26.oktober. 25.oktober vil være eksternt rettet,  26.oktober vil være intern for HVL.

Tema for 2021 er studentenes møte med arbeidslivet. Hvordan forberede studentene på møtet med arbeidslivet, og hva er det viktig at de kan?

Våren 2021 kom regjeringens Arbeidsrelevansmelding "Utdanning for omstilling". Signalene til utdanningsinstitusjonene er klare: arbeidslivsrelevansen i utdanningene må styrkes, så vel som samarbeidet med arbeidslivet, entreprenørskap og innovasjon må vektlegges og praksisfeltet må forbedres og økes i omfang.

Konferansen vil inneholde keynote, diskusjoner og samtaler med flere innen universitets- og høyskolesektoren. Vi ser frem til en dag med kunnskapsdeling og gode diskusjoner. Vi håper å se deg på konferansen.  

 

Program 25.oktober

 • 09:00
  09:10
  Åpning og velkommen
 • 09:10
  09:30
  Hvordan samarbeider næringslivet med universiteter og høgskoler?

  Keynote ved Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS

 • 09:30
  10:00
  Panelsamtale - hvordan styrker vi samarbeidet?

  Panelsamtale med Forsknings- og høyere utdanningsministeren og rektorer fra OsloMet, UiA og HVL. 

 • 10:00
  10:15
  Pause
 • 10:15
  10:30
  Mer og bedre praksis

  Samtale med Morten Irgens, utviklingsdirektør og dekan for fakultetet for økonomi, innovasjon og teknologi ved Høyskolen Kristiania, og Asle Holthe, dekan for fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet.

  Hvilke problemstillinger har en knyttet til praksis?

 • 10:30
  11:00
  Samtale om praksis

  Vi inviterer inn to studenter fra HVL til å snakke om praksis, vi vil også ha med oss Irina Pavlova som er emneansvarlig for praksisemnet «Arbeidslivsretta sosiologi» ved HVL.

 • 11:00
  11:15
  Studentaktive lærings- og undervisningsformer

  Samtale med Torstein Nielsen Hole, seniorrådgiver i HKdir, jobber med forvaltning av SFU-ordningen.

  Torstein har tidligere jobbet i Bioceed med biologipraksis, og har vært med i en eksperkomité fra NOKUT som har evaluert arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger. 

 • 11:15
  11:30
  Avslutning