Avlyst: SONE-konferansen

i Bergen 23.-24. april 2020

Kjære deltakarar på SONE-konferansen 2020

På grunn av dei omfattande smitteverntiltaka og det dei fører med seg, har vi tatt ei avgjerd om å utsette SONE-konferansen.

Ny dato for konferansen blir annonsert i slutten av mai, når vi veit meir om situasjonen framover hausten 2020 og våren 2021. HVL og UiB vil framleis stå som arrangør for konferansen, og konferansestaden blir slik den same (altså Bergen). Vi satsar på å halde på programmet om lag som no, men med rom for justeringar. Når ny dato er på plass, sender vi ut ny lenke for påmelding.

Beste helsing frå komiteen


Kontaktpersoner:

Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Professor
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking