Studentassistent ved bibliotekets språkverksted

Høsten 2021 starter biblioteket opp Språkverksted som et nytt tjenestetilbud. Mange studenter opplever utfordringer med akademiske arbeidsmåter ved oppstart i høyere utdanning, deriblant å tilegne seg fagspråket de blir forventet å mestre i egne oppgaver. Et viktig siktemål med Språkverkstedet er å ivareta studenter som har dysleksi, norsk som andrespråk eller andre særlige språkvansker. Språkverkstedet er en arena for å oppøve de språklige ferdighetene en trenger i studiesituasjonen.

Språkverkstedet skal være et tilbud på alle campus og studentassistentene arbeider sammen to og to. Vi søker dermed 10 studentassistenter fordelt med to i Bergen, to i Førde, to i Haugesund, to i Sogndal og to på Stord.

Arbeidsoppgaver:

  • Vertskap for Språkverkstedet hver uke
  • Forberedelse av tema til ukens Språkverksted
  • Delta i koordineringsmøte på tvers av campus hver uke
  • Ansvar for lokale og utstyr som brukes på Språkverkstedet

Kvalifikasjoner

Vi søker erfarne studenter på bachelor- eller masternivå som trives i studentrollen og gjerne hjelper andre å oppleve mestring i studiesituasjonen.

Du er interessert i språk, både norsk og andre språk, sosial og glad i gode samtaler. Du liker læring i uformelle sammenhenger og er organisert og ansvarsfull.

Arbeidstid og lønn

Du arbeider ca 5 timer i uken fra september til midt i desember. Opplæring er lønnet og vil skje i august.

Studentassistent er lønnet i ltr. 35, ca 185 kroner i timen.

Søknadsfrist 15. juni og intervju vil bli gjennomført 21. og 22. juni 2021. I søknaden må du skrive hvilken campus du studerer ved, motivasjon for å søka stillingen og legge ved oppdatert CV.

Søknadene vil bli vurdert av bibliotekets enhetsleder for studiestøtte Gunhild Austrheim. Spørsmål om stillingene kan rettes til henne. I intervjuene vil også lokal kontaktperson fra campusbiblioteket delta.