Senter for fysisk aktiv læring

Kunnskap i bevegelse for læring og trivsel

SEFAL

Tilbyr arbeidsplassbaserte kompetansehevingstiltak i fysisk aktiv læring (FAL) både som etterutdanning utan studiepoeng og vidareutdanning på masternivå med 15 studiepoeng. Elevaktive læringsformer, motivasjon, relasjonar, trivsel, vurdering for læring, fleirfagleg læring og djupnelæring i fagfornyinga er sentrale tema i utdanningane.

16 millionar kroner til SEFAL

Gjensidigestiftelsen held fram med økonomisk støtte til Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet.

Podkast - lektor Lomsdalens infall

Geir Kåre Resaland om fysisk aktiv læring. Kva er fysisk aktiv læring? Korleis skiller det frå anna læring og korleis kan det vera ein fordel for elevane? Kva kan det bidra med?

Physically Active Learning - Improving Performance

Why do children sit down to learn? TED-talk presentert av Bryn Llewellyn og Andy Daly-Smith.