Senter for fysisk aktiv læring

SEFAL arbeider i eit likeverdig partnerskap med skular for å vidareutvikle fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i grunnskulen. Gjennom partnerskapet har vi som mål om å skape ein skulekvardag med meir aktiv, variert og praktisk retta undervisning.

 Vidareutdanning

SEFAL sin kjernekomponent er vidareutdanninga innan fysisk aktiv læring (FAL) til lærarar. Dette er ei praksisnær utdanning på nett som er kollega-basert. Arbeidsmåtane er sentrerte rundt planlegging av undervisningsøkter, gjennomføring, refleksjon, eigenvurdering, kollegavurdering og rettleiing.
Utdanninga gir 15 studiepoeng på masternivå.

Skuleåret 2019/2020 er 25 skular og 250 lærarar frå Rogaland og Østfold med på vidareutdanninga. 

Podkast intervju om fysisk aktiv læring

Hva er fysisk aktiv læring? Hva skiller det fra annen læring og hvordan kan det være en fordel for elevene? Hva kan det bidra med? Jeg snakker med Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskulen på Vestlandet og senterleder for Senter for fysisk aktiv læring.

Physically Active Learning- Improving Performance