Senter for omsorgsforskning, vest

Vi skal utvikle og forbetre helse- og omsorgstenestene ved å styrke den praksisnære forskinga og forskingsformidlinga. Det skal vi gjere saman med offentlige aktørar, profesjonelle og brukarne sjølv.

Senterleiing

Frode Fadnes
Fageleg leiar

 

Janne Bjorheim Bøe
Dagleg leiar

 

Siste nytt 

Are We Fueling the Next Health Care Crisis?

Sammen med et internasjonalt team, skriver Anette Fagertun i juli-utgaven av Jamda om Covid-19 og eldre på sykehjem: "Uncovering the Devaluation of Nursing Home Staff During COVID-19: Are We Fuelling the Next Health Care Crisis?"

 

Alrek helseklynge

Høgskulen på Vestlandet er ein av partnarane i den framtidige Alrek helseklynge. Det er fyrst og fremst Omsorgsteknologilaboratoriet og Senter for omsorgsforskning, vest som skal flytte inn i lokalane hausten 2020.