Senter for omsorgsforskning, vest

Vi skal utvikle og forbetre helse- og omsorgstenestene ved å styrke den praksisnære forskinga og forskingsformidlinga. Det skal vi gjere saman med offentlige aktørar, profesjonelle og brukarne sjølv.

Forsking

 Forskinga vår er knytt til fem hovudområde:

 

Vi skal, saman med våre samarbeidspartnare, forske på og bidra til å løyse morgondagens utfordringar innan helse- og omsorgssektoren.

Frå strategien vår

Nyheiter