Senter for omsorgsforskning, vest

Vi skal utvikle og forbedre helse og omsorgstenestene ved å styrke den praksisnære forskinga og forskingsformidlinga. Dette skal vi gjere saman med offentlige aktørar, profesjonelle og brukarne sjølv.

Forsking

 Forskinga vår er knytta til fem hovudområdar:

Kommande arrangement 

Nyheiter