Rådgivar

Cecilie Thaule Løvlid

Cecilie Thaule Løvlid
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 119-B

Arbeids- og kompetanseområde

Rådgjevar utdanningskvalitet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Knytt til FHS og institutt for velferd og deltakinga og bachelorprogramma i barnvern, sosialt arbeid og vernepleie. 

Arbeidsoppgåver: kvalitetsarbeid, rettleie fagtilsette i skriving/revidering av studieplanar, evalueringsarbeid, høyringar, utgreiingsarbeid, rapportering knytt til utdanningskvalitet, sekretær for råd og utval. 

Tidl. prosjektleiar for samordning av bachelorprogramma i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved institutt for velferd og deltaking.

Tidl. sekretær skikkaansvarleg ASF.

Utdanning: Master i samfunnsplanlegging og leiing. Adjunkt med tilleggsutdanning 

Anna: Lang erfaring med politisk arbeid, organisasjonsarbeid- og utvikling og prosjektleiing

Forskar på

  • Avgjerdsprosessar: Kva skjer i avgjerdsprosessar der målet er fusjon/samanslåing
  • Masteroppgåve: Avgjerdsprosessen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane om å bli ein del av Høgskulen på Vestlandet. Eit casestudium. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2559283