Høgskulelektor

Irina Pavlova

Irina Pavlova
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 172

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett som høgskulelektor i sosiologi sidan april 2016.

Emneansvar for Innføring i ungdomssosiologi, Arbeidslivretta sosiologi (praksisemnet) og Europastudium - Tverrfaglege perspektiv på Europa før og no.

Medlem i Rådet for likestilling, mangfald og inkludering ved HVL.

Liste over publikasjonar i Cristin her

Blogginnlegg/kronikkar:

 • "Stopp internasjonaliseringsjaget, eg vil av" - kronikk på Khrono
 • "Ungdom er ikkje berre eit ord" - kronikk i Firdaposten i samband med Forskingsdagane 2018. 
 • “Mobility Corridor” – reflections on international youth mobility. Gjesteblogg i AMIN (Academic mobilities and immobilities network, University of Warwick) 
 • MOVE - Eit forskingsprosjekt om ungdom og mobilitet i Europa. Blogginnlegg på UNGinfo Blog 
 • International Mobility Norway- MOVE Research. Gjesteblogg i CEMORE (Centre for Mobilities Reserach) 
 • MOVE – Some reflections from an “inside outsider”. Blogginnlegg på BlogActiv EU 

Underviser i

 • Årstudium i ungdomssosiologi
 • Bachelor i sosiologi
 • Grunnlærarutdanning 1-7, 5-10 Samfunnsfag
 • Europastudium

Forskar på

 • Ungdomsmobilitet i Europa Horizon 2020 MOVE: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe H2020- YOUNG-2-2014
 • Internasjonalisering i utdanning / arbeid
 • Ungdom
 • Arbeidslivretta sosiologi - praksis i disiplinfag
 • Aktivt medborgarskap med politisk teater

Forskargrupper