Seniorrådgivar

Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV203B

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektrådgivar i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt med samfunnskontakt som fagområde. Kontaktperson på vegne av prorektor for campusane Stord og Haugesund, og nærregionen når det gjeld

  • oppfølging av forskings- og utdanningspolitiske signal
  • koordinering av tverrfakultære prosjekt
  • utgreiing, analyse og saksførebuing innan aktuelle områder
  • utvikling av levende campus
  • sekretær for campusråda på Stord og i Haugesund