Professor

Sigmund Simonsen

Sigmund Simonsen
Epost: Send epost
Haugesund
Hovedbygg

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i rettsvitenskap med særlig interesse for de rettslige rammene for
- maritime operasjoner
- militære operasjoner, særlig bruk av luftmakt
- beredskap og terrorhåndtering (krisehåndtering)
- bioteknologi, biobanker og medisinsk og helsefaglig forskning

Underviser i

 • Jus
 • Sjørett
 • Maritimt regelverk
 • Havrett
 • Beredskapsrett
 • Militær rett
 • Helserett
 • Helseforskningsrett

Forskar på

 • Maritim rett
 • Militær rett
 • Beredskapsrett
 • Helseforskningsrett
 • Biobanker og bioteknologi

Forskargrupper

 • Marsafe