Førsteamanuensis

Mari Synnøve Berge

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sykepleier, helsesøster og informatiker med mastergrad i helseinformatikk fra Unoiversitetet i Aalborg, DK. Jeg tok min doktorgrad ved Universitetet i Stirling, Skottland på temaet telecare, og avhandlingen har tittelen: Challenges and possibilities in telecare: A realist evaluation. Dette er en evaluering av 'Lindåsprosjektet', den første store implementeringen av omsorgsteknologi i Norge (2012-2016). Omsorgsteknologi ble implementert i 250 boliger. Jeg har sett på hva ved omsorgsteknologi som virker for hvem i hvilke sammenhenger – og hva som ikke virker og hvorfor. Datasamlingen omfatter gjentatte intervju med brukere og pårørende, gjentatte fokusgrupper med tilsatte og observasjoner. Jeg er koordinator ved videreutdanningen 'Teknologi i helse og omsorg'. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom avdeling for helse og sosial og for ingeniørutdanning i Bergen. Da vi startet denne utdanningen i 2011 var det Norges første videreutdanning innen området.

Underviser i

  • Teknologi i helse og omsorg
  • Omsorgsteknologi i Yrkesfaglærerløftet

Forskar på

  • Omsorgstekologi
  • Omsorgsteknologi i kommunene
  • e-helse
  • Velferdsteknologi

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar