Førstelektor

Ragnhild Sollesnes

Underviser i

  • Master i klinisk sykepleie- spesialisering helsesøster

Forskar på

  • Barn og unges helse

Forskargrupper

  • Helsefremming og rehabilitering