Seniorrådgivar

Merete Sviggum

Publikasjonar

 • Gjennomstrømning blant høgskoleingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen 1996-2000. Delrapport 2

  Holmås, Karl-Johan, Jørgensen, Ranveig Heide, Sviggum, Merete, Urdahl, Thererse (2002)
 • Studentfrafall ved Avdeling for ingeniørutdanning, HiB. En undersøkelse av hvorfor høgskoleingeniørsstudenter slutter underveis i studiet

  Holmås, Karl-Johan, Jørgensen, Ranveig Heide, Sviggum, Merete, Urdahl, Thererse (2002)
 • Studieaktivitet hos høgskoleingeniørstudentar frå kull 1994,-95 og -96 ved Høgskoeln i Bergen. Ei undersøking av studieaktiviteten til eit utval studentar ved AI med studierett frå åra 1994,1995 og 1996

  Holmås, Karl-Johan, Jørgensen, Ranveig Heide, Sviggum, Merete, Urdahl, Thererse (2002)
 • Gjennomstrømning blant høgskoleingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen 1996 - 2000

  Holmås, Karl-Johan, Urdahl, Thererse, Jørgensen, Ranveig Heide, Sviggum, Merete (2001)