Rektor

Berit Rokne

Berit Rokne
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD, A908

Arbeids- og kompetanseområde

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Kom til HVL frå stillinga som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Ho er den første rektoren ved HVL etter fusjonen den 1. januar 2017.
Rokne har lang erfaring som leiar for utdanningsinstitusjonar, og har vært tilsett som prorektor og viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. Ho har også arbeidd som studiedirektør ved Høgskolen i Bergen.
Rokne har ein doktorgrad i sjukepleievitskap frå 1992.
Som forskar har Rokne spesialisert seg på livskvaliteten til kronisk sjuke pasientar. I nyare tid har ho også forska på målingar av pasientrapporterte utfallsmål i både klinisk forsking og i registreringsbasert forsking. Totalt har ho gitt ut 97 fagfellevurderte publikasjonar under namnet Hanestad og 32 under namnet Rokne.
Som rektor er Rokne daglig leiar for Høgskulen på Vestlandet (HVL) si faglege og administrative verksemd. Rektor skal legge til rette for kvalitet innan forsking, utdanning og formidling ved HVL.
Ta gjerne kontakt på rektor@hvl.no.