Professor

Kari Dyregrov

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt:
Brukermedvirkning
Brukerperspektiv
Flyktninger
Folkehelsearbeid
Forebygging
Helse- og sosialpolitikk
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Helseopplysning
Hermeneutisk fenomenologi
Intervensjoner
Intervju
Kjønn og helse
Kommunehelsetjenesten
Kommunikasjon
Kommunikasjon mellom mennesker
Kvalitative forskningsmetoder
Likemannsarbeid
Medisinsk etikk
Mestring
Prosjektarbeid
Prosjektledelse
Psykisk helse
Psykisk helsearbeid
Psykiske helsetjenester
Psykologi
Pårørende
Samfunnsvitenskapelige metoder
Sorg og kriseintervensjon
Sosial deltakelse
Sosial kompetanse
Sosial marginalisering
Sosial støtte
Sosiologi
Tjenestetilbud
Traumepsykologi
Veiledning