Stipendiat

Eline Skirnisdottir Vik

Arbeids- og kompetanseområde

Jordmor, forsker på migrasjon

Underviser i

  • Jordmorfag

Forskar på

  • Migrasjon: formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom neonatale utfall og ulike migrasjonsrelaterte faktorer

Forskargrupper