Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanning (BLU) Allmennlærerutdanning (AL) Forskning om matematikkundervisning.
Fagfelt: Allmennlærerutdanning og matematikkdidaktikk.
PhD i 2009 med avhandlingen: Difficulties, meaning and marginalisation in mathematics learning as seen through children's eyes. Aalborg University

Underviser i

  • MBA503 Forskningsmetode og vitenskapsteori i Master i barnehagekunnskap
  • MBA504B Kritiske perspektiver på i matematikk i Master i barnehagekunnskap

Forskar på

  • Barns perspektiver på matematikkundervisning
  • Yngre barns matematikk - Barnehagens matematikk
  • Sosio-politiske perspektiver på matematikkundervisning
  • Sosial rettferdighet og matematikkundervisning
  • Lærerutdanning og profesjonsutvikling