Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i emner knytta til språklig variasjon og endring og språktilegnelse. Jeg er særlig interessert i sosiale og samfunnsstrukturelle vilkår for språkbruk og språkendring.

 

Koordinator for nasjonalt UH-nettverk for Rekomp (Regional ordning for kompetanseheving i barnehage).

 

Leder for forskergruppa Språk og samfunn

 

Leder for arbeidspakke 3 i BARNkunne/KINDknow, Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, saman med Carola Kleemann

 

Leder for SONE - Sosiolingvistisk nettverk

 

Publikasjonsliste

 

Prosjekt jeg arbeider med nå:

 

·       IMPECT – Linguistic Integration of Migrants with Poor Schooling and the Impact of Citizenship Testing. I samarbeid med Cecilie Hamnes Carlsen (HVL).

 

·       L’indialetto ha la faccia scura. Grunnskoleelevers beskrivelser av språklige statushierarki. I samarbeid med Bodil Moss (HVL)

 

·       Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, I samarbeid med Carola Kleemann (UiT-Norges Arkiske Universitet)

 

·     

Underviser i

 • Norsk, andrespråkspedagogikk, norsk som andrespråk

Forskar på

 • Sosiolingvistikk
 • Endringer i ordforrådet
 • Barns språktilegnelse
 • Norsk som andrespråk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Data and corpora on child language in Norway

  Bugge, Edit (2019)
 • Et dialektforskertalent fra Eikrem

  Bugge, Edit (2019)
 • Foreldre, "filteret" og språkbrukeren.

  Bugge, Edit (2019)
 • Hvorfor leiker barn på bokmål?

  Bugge, Edit (2019)
 • Multilingual practices and language ideologies in South African and Norwegian early childhood education

  Bugge, Edit (2019)
 • Vis alle