Rådgivar

Gro Ingebjørg Helliesen

Arbeids- og kompetanseområde

Faggruppekoordinator for studieveilederne ved Fakultet for ingeniør- og økonomifag.

Kvalitetsarbeid og sakshandsaming, FS-/EpN-ansvarlig ved fakultetet. 

Sekretær for Studieprogramråd.

Kompetanse: Studieadministrasjon, Felles Studentsystem (FS), saksbehandling, veiledning, studiekvalitetsarbeid, rutineutvikling.

Bakgrunn: Hovedfag i sosiologi og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen. Jeg har arbeidet i universitets- og høgskolesektoren siden 2004.