Rådgivar

Elise Adeleine Løvereide

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Eg har mastergrad i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen, og bakgrunn som journalist. Ved HVL jobbar eg med 

  • Universitetsprosjektet
  • Campusutviklingsprosjektet og K2
  • Intern og ekstern kommunikasjon / Vestibylen og hvl.no
  • Formidlingsarbeid