Høgskulelektor

Adrian Wetlesen Gran

Arbeids- og kompetanseområde

Bachelor i ergoterapi ved HVL
Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved UiB
15% Stilling i Bergenkommune Psykiskhelse

Underviser i

  • BER102 Aktivitet og deltakelse som menneskelig behov
  • BER205 The challenge of enabling occupation
  • BER112 Aktivitet og deltakelse som mulighet og mål

Forskargrupper