Høgskulelektor

Eivind Standal Husabø

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har ei 20% deltidsstilling som høgskulelektor ved HVL. I dei resterande 80% av stillinga mi er eg frikjøpt for å arbeide som rådgjevar for Ungt Entreprenørskap Vestland. Utdanna førskulelærar ved Høgskulen i Volda i 1986 og har ein mastergrad i organisasjon og leiing frå Høgskulen på Vestlandet, 2017. Underviser i innovasjon, entreprenørskap og berekraft på fleire emner som går på tvers av 5 campus ved HVL. Som ein del av stillinga mi er eg innovasjonsrådgjevar ved HVL Skape - HVL si satsing på studentinnovasjon. Er også involvert i undervisning på PPU. 

Underviser i

 • Innovasjon
 • Entreprenørskap
 • Berekraft
 • Verdiskaping 
 • Studentbedrift 
 • Kreativitet og kreative prosessar
 • PPU

Forskar på

 • Innovasjon og innovative prosessar
 • Pedagogisk entreprenørskap
 • Entreprenørskap og leiing

Forskargrupper

Publikasjonar

 • INTERDISCIPLINARY INNOVATION CAMP FOR NURSING AND ENGINEERING STUDENTS AT WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Kyrkjebø, Dagrun, Sande, Joar (2021)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2020)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2020)
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde

  Kyrkjebø, Dagrun, Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar (2020)
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar

  Kyrkjebø, Dagrun, Sande, Joar, Husabø, Eivind Standal (2018)
 • Vis alle