Arbeids- og kompetanseområde

Politisk rådgiver / samfunnskontakt

Mediehåndtering / strategisk kommunikasjon

Formidling / historiefortelling / arrangement