Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har bakgrunn fra IKT, og som emneansvarlig i pedagogikk. Innen forskning har jeg hatt fokus på hvordan språkbruk i skolens teori- og praksisfelt kan ha implikasjoner for praksisen. I ph.d. prosjektet mitt undersøker jeg hvilke forståelser av samhandling som gjør seg gjeldende i skolen forskning-, teori- og praksisfelt (2016-2020).

Underviser i

  • Pedagogikk og elevkunnskap

Forskar på

  • Samhandling i skole og utdanning; en studie av skolens forskning-, teori- og praksisfelt

Forskargrupper

  • Pedlab