Høgskulelektor

Gunnar Thuestad

Arbeids- og kompetanseområde

Ansvarlig for kjemi- og mikrobiologilaboratoriene i Haugesund.
Ansvarlig for elektronisk stoffkartotek (ECO Archive) i Haugesund.

Underviser i

  • Kjemi og miljø (ING1009) Labkurs
  • Arbeidsmiljøet (ING2048) Labkurs
  • Environmental science and pollution (ING3061) Labkurs
  • Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi (SYKHB1031) Labkurs
  • Offshoresykepleier (EVU) Labkurs
  • Kjemi (NAB1022) Labkurs

Forskar på

  • Ballastvann; mikrobiologi, algekultur
  • Akvakultur; mikrobiologi, lakselus
  • Sårbehandling; biofilm
  • Lyngbrann; labmodell av tørkeprosess

Forskargrupper