Fagseksjonsleiar

Hanne Kristin Tuntland

Arbeids- og kompetanseområde

Hanne Tuntland er fagseksjonsleder i 50% stilling for Tverrfaglig master og EVU (livslang læring) ved Institutt for helse og funksjon. Videre er hun fagansvarlig for studiet: Master`s Programme in Healthy Ageing and Rehabilitation og ulike EVU-kurs.

Hanne Tuntland er dosent (PhD) i 50% stilling tilknyttet fagseksjon Tverrfaglig master og EVU. Hun underviser og veileder på Master in Healthy Ageing and Rehabilitation. Videre er hun ergoterapeutspesialist i eldres helse. Interesse -og forskningsfeltet hennes er rehabilitering, hverdagsrehabilitering, aldring, helsetjenester til eldre og ergoterapi. Hun er medlem av forskergruppen Rehabilitering og helsefremming og koordinator av det internasjonale forskernettverket på hverdagsrehabilitering Reable. Link : Hanne Tuntland on ResearchGate 

Underviser i

  • Master in healthy ageing and rehabilitation
  • Bachelor i ergoterapi

Forskar på

  • Hverdagsrehabilitering

Utvalde publikasjonar