Høgskulelektor

Hilde Søreide

Arbeids- og kompetanseområde

Emneansvarleg "Gunnleggande sjukepleie" (2021/22). 50% førstelektorstipen frå 01.08.21-01.08.23. Programkoordinator bachelor i sykepleie, Førde (2018-2021). Utdanna sjukepleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2001, og har 13 års praksis frå kommunehelsetenesta. Master i Organisasjon og leiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2015. Hausten 2014 starta eg i stilling som høgskulelærar ved avdeling for helsefag, campus Førde med opprykk til høgskulelektor 2015. Arbeidsoppgåvene mine er undervisning, praksisoppfølging og rettleiing på bachelorutdanninga i sjukepleie.

Underviser i

 • Grunnleggande sjukepleie sk157, sk167, sk152, sk159, SYKF100, SYKF120P

Forskar på

 • Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta
 • ADL- tilstand hjå bebuarar på sjukeheimar i Sogn og Fjordane
 • Kvalitetssikring av studentutveksling til Zambia

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Utvikling av praksis som læringsarena; Praksislæring

  Vågstøl, Unni, Nesse, Hilde, Kvamme, Kjersti, Aschim, Caroline Izabel Martins, Ersvær, Elisabeth, Nygård, Irene, Skjelvan, Marita Brekke, Njøs, Berit Marie, Søreide, Hilde, Andersen-Baars, Merete, Håven, Deborah Mae Bayona, Hovland, Kari Helene, Vae, Karen Johanne Ugland (2021)
 • Pårørende og sykepleiestudenter sine erfaringer om pårørendeinvolvering i aktiviteter ved Førde Omsorgssenter

  Zablotna, Danuta Teresa, Ullebust, Berit, Søreide, Hilde, Bjordal, Terese (2021)
 • Helse og livskvalitet hos kognitivt intakte elektive kreftpasienter over 80 år

  Beisland, Elisabeth Grov, Andresen, Nina Martine, Lønnheim, Lene, Nøttveit, Stine, Pfeffer, Frank, Aas, Turid, Beisland, Christian, Tangvik, Randi Julie, Drageset, Sigrunn, Sandvik, Reidun Karin, Eide, Leslie SP, Bjerksund, Signe Christine Wendelbo, Hermann, Monica, Aarstad, Anne Kari Hersvik, Jacobsen, Frode F., Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Søreide, Hilde, Fox, Mary T., Drageset, Jorunn (2019)
 • Challenges in municipality healthcare services—The nurse leaders' perspective

  Søreide, Hilde, Kyrkjebø, Dagrun, Råholm, Maj-Britt (2019)
 • Korleis gå fram for å involvere bachelorstudentar i forsking? Sjukepleiestudentar som medforskarar i sjukeheim

  Sandvoll, Anne Marie, Dale, Merete, Kleiven, Ole Tormod, Galek, Joanna, Hjertenes, Anne-Margrethe, Søreide, Hilde, Solenova, Liudmila, Zablotna, Danuta Teresa, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Vis alle