Underviser i

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Psykisk helse
  • Psykologi

Forskar på

  • Forebyggande intervensjonsprogram
  • Engstelse og angst
  • Sosiale ferdigheter