Høgskulelektor

Lars Peder Vatshelle Bovim

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskolelektor ved SimArena i 50% stilling, med hovedansvar for drift og bruk av Rehabiliteringslab F327. Kunnskap i bruk av alt utstyr på laben, se nettsidene til SimArena eller ta kontakt for nærmere oversikt.

Er også leder for Energisenteret for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus, og har gjennomført en master ved UiB (Fysioterapivitskap).

Underviser i

 • Labrelatert undervisning bachelor og master fysio
 • Bachelor Fysio - HPPW Prosjekt 2

Forskar på

 • VR som intervensjon
 • Gange
 • Tredemøllegange i et omslukende virtuelt miljø
 • Funksjonell trening for voksne med Cerebral Parese (FUNCAP-CP)

Forskargrupper

Publikasjonar

 • The impact of motor task and environmental constraints on gait patterns during treadmill walking in a fully immersive virtual environment

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Mæland, Silje, Aaslund, Mona Kristin, Bogen, Bård Erik (2020)
 • Reliability of maximum oxygen uptake in cardiopulmonary exercise testing with continuous laryngoscopy

  Engan, Mette, Jansrud, Ida, Bekken, Marianne, Halvorsen, Thomas, Fretheim-Kelly, Zoe Louise, Vollsæter, Maria, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Røksund, Ola Drange, Clemm, Hege Havstad (2020)
 • Idrettsforskning Webinar

  Solstad, Tom Erik Jorung, Dalen-Lorentsen, Torstein, Magulas, Melina Meyer, Wik, Eirik Halvorsen, Hamarsland, Håvard, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Melau, Jørgen, Melsom, Helene Støle, Andersen, Vidar, Falco, Coral (2020)
 • Balanse under gange på tredemølle i et virtuelt miljø: En pilotstudie

  Ølmheim, Håkon Andersen, Flesland, Martin, Wilhelmsen, Kjersti Thulin, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Magnussen, Liv Heide, Indredavik, Grethe Elin Arnesen (2020)
 • Kan man forbedre gange ved å gå i en virtuell verden?

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bogen, Bård Erik, Mæland, Silje, Gjesdal, Beate Eltarvåg (2019)
 • Vis alle