Førsteamanuensis

Mari Synnøve Berge

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sykepleier, helsesøster og informatiker med mastergrad i helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg, DK. Jeg tok min doktorgrad ved Universitetet i Stirling, Skottland på temaet telecare (velferdsteknologi), og avhandlingen har tittelen: Challenges and possibilities in telecare: A realist evaluation. Dette er en evaluering av 'Lindåsprosjektet', den første store implementeringen av velferdsteknologi i Norge (2012-2016). Teknologi ble implementert i 250 boliger. Jeg har sett på hva det er ved velferdsteknologi som virker for hvem i hvilke sammenhenger – og hva som ikke virker, og hvorfor. Datasamlingen omfatter gjentatte intervju med brukere og pårørende, gjentatte fokusgrupper med tilsatte og observasjoner.

 

Jeg er koordinator for  'e-helse', en 30 stp tverrfaglig videreutdanning på masternivå. Dette et samarbeid mellom fakultet for helse- og sosialvitskap og fakultet for ingeniør og naturvitskap. Da vi startet denne utdanningen i 2011 var det Norges første videreutdanning innen området. Jeg er også emneansvarlig for "e-helse" i Udir-satsingen yrkesfaglærerløftet.

Underviser i

  • e-helse
  • velferdsteknologi

Forskar på

  • e-helse
  • Velferdsteknologi
  • Responstjeneste 

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar