Førsteamanuensis

Merethe Hustoft

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet i Skien kommune i tidsrommet 1997 - 1998, deretter Haukeland Universitetssykehus (1998-1999), Bergen kommune i tidsrommet 1999-2014. I tidsrommet 2012-2014 som prosjektleder for "Leve HELE livet" i Stavanger kommune. Ansatt ved HVL fra januar 2019, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Underviser hovedsaklig på bachelornivå ergoterapi. 

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag fra Høgskulen i Bergen (2012) og doktorgrad fra Universitetet i Bergen, institutt for global helse og samfunnsmedisin (2020).

Har utviklet og deltatt/deltar i forskningsprosjekt som involverer både pasienter og tverrprofesjonelle team innen spesialisert rehabilitering.Utvikler/leder helsetjenesteforskningsprosjekt innen habilitering.  

Underviser i

 • Rehabiliteringsprosessen
 • Tverrprofesjonelle team
 • Funksjon
 • Kvantitativ metode
 • Kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi
 • Akademisk skriving

Forskar på

 • Rehabilitering  (REKOVE)
 • Tverrprofesjonelle team
 • Habilitering
 • Måleegenskaper av spørresundersøkelser (valididitet/relaibilitet)
 • Helsetjenesteforskning

Forskargrupper

Publikasjonar