Professor

Michel Landry

Arbeids- og kompetanseområde

Dr. Landry er en helsepolitisk og helsetjenesteforsker, der studieretningen hans er de politiske implikasjonene av gapet mellom tilgjengelig tilbud (økonomiske og menneskelige ressurser) og økende etterspørsel etter rehabilitering og helsetjenester på tvers av omsorgen. Før han fullførte sin doktorgrads- og postdoktoropplæring, hadde han ledende kliniske lederstillinger innen den private rehabiliteringssektoren i Ontario (Canada), og lederstillinger innen internasjonale humanitære bistands- og utviklingsbyråer i konflikt- og katastrofeinnstillinger. Mike foreleser mye om rehabiliteringens politikk og politiske dynamikk og er en provoserende og forstyrrende talsmann for den moralske, etiske og økonomiske nødvendigheten for å sikre tilgjengelige og rimelige rehabiliteringstjenester og hjelpeteknologi på tvers av kontinuum i høy-, mellom- og lavinntektsland.

Underviser i

Jeg underviser for tiden i 520 (rehabilitering) og 570 (avhandling) kurs.