Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Oddvar Førland er professor, sosiolog og forsker ved Senter for omsorgsforskning, ved Fakultetet for helse- og sosialvitskap. Han er også ansvarlig redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning (Universitetsforlaget).

Førland har langvarig forskererfaring knyttet til helse- og omsorgstjenester i kommunene og kompetanse og erfaring både i kvalitative og kvantitative metoder. Han har ledet og deltatt i flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, departementer, direktorater og kommuner.

Forskar på

  • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, sivilsamfunn, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.

Forskargrupper

Publikasjonar